Employer Branding

Doskonale zdajemy sobie sprawę z aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz tego, jakie działania należy podejmować, by zadbać o pozytywny wizerunek firmy zarówno w odniesieniu do obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Mając tego świadomość wspieramy naszych Klientów w działaniach employer brandingowych, których celem jest m.in. budowa marki atrakcyjnego pracodawcy. Dzięki skutecznie prowadzonym aktywnościom zarówno z obszaru komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej, pomagamy zwrócić uwagę na firmę jako przyjazne i atrakcyjne miejsce pracy oraz wspieramy prowadzone procesy rekrutacyjne i docieranie do kandydatów.

Wiemy, że budowanie i wzmacnianie wizerunku

wiarygodnego pracodawcy wymaga podejmowania

aktywności zarówno z myślą o perspektywie krótko, jak i długofalowej

Przywiązujemy również wagę do tego, by planowane i wdrażane rozwiązania były spójne z innymi działaniami marketingowymi czy PR-owymi Klienta i dopasowane do konkretnych grup odbiorców. Z tego względu podstawą prowadzonych przez nas projektów employer brandingowych jest starannie przygotowana strategia.

Korzyścią z właściwie prowadzonych działań employer brandingowych jest przede wszystkim zwiększenie przewagi

konkurencji firmy na rynku

Przyczynia się do tego m.in. wypracowanie jej określonego wizerunku jako miejsca pracy, co – w zależności od wyznaczonych celów – skutkuje utworzeniem zgranego zespołu pracowników lub dotarciem do odpowiednich kandydatów i pozyskaniem obiecujących talentów. Ich motywacja oraz osiągnięcia w pracy są nie do przecenienia, ponieważ realnie przekładają się na rezultaty finansowe przedsiębiorstwa.

Employer branding to szansa na zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy

Dzięki regularnie prowadzonym działaniom employer brandingowym, które są dopasowane do grup docelowych, nasi Klienci wyróżniają się spośród innych, konkurencyjnych dla nich podmiotów na rynku pracy.

Praca nad marką sprzyja tworzeniu przyjaznego miejsca pracy

Poprzez liczne akcje wewnętrzne realizowane z myślą o pracownikach jesteśmy w stanie ich motywować, inspirować i sprawić, że będą silniej identyfikować się ze swoją firmą oraz chętniej angażować się w prowadzone przez nią działania.

Employer branding pomaga w rekrutacji pracowników

Nasi Klienci mogą liczyć na pozyskanie większej liczby aplikacji dopasowanych do profilu danej firmy i jej potrzeb dzięki precyzyjnemu docieraniu do kandydatów poprzez efektywne działania employer brandingowe.

Wizerunek przyjaznego pracodawcy to wzrost wydajności

Employer branding pozwala zwiększyć efektywność firmy. Odpowiednio ukierunkowane działania rekrutacyjne oraz wewnętrzne pozwalają na budowanie zespołu specjalistów, który jest zmotywowany i skutecznie pracuje nad realizację celów biznesowych.

Nasza współpraca z Bridgestone Poznań zaowocowała nie tylko wzrostem liczby aplikacji. Prowadzone przez nas dla tej marki działania employer brandingowe przełożyły się też na lepsze dopasowanie otrzymywanych CV do specyfiki i wymagań firmy dotyczących kandydatów na poszczególne stanowiska.

Świadczy o tym m.in. poprawa zdawalności przez nich testów rekrutacyjnych. W marcu 2018 r. (przed rozpoczęciem działań dla tego Klienta) współczynnik zdawalności wspomnianych testów wynosił 56%, a po trzech miesiącach trwania naszej zewnętrznej kampanii employer brandingowej już 84%.

Każdy plan działań employer brandingowych opracowujemy indywidualnie,
w zależności od potrzeb Klienta, jego specyfiki, grupy docelowej,
do której skierowane są działania, oraz wyznaczonych celów. Uwzględniamy również wartości oraz kulturę organizacyjną firmy.

– o tyle zwiększyliśmy liczbę odsłon zakładki „Kariera” na stronie internetowej Bridgestone Poznań między czerwcem 2018 r. a czerwcem 2019 r.

To efekt prowadzonych przez nas dla tej marki wielokanałowych aktywności, m.in. działań z zakresu employer brandingu wewnętrznego i zewnętrznego, aktywności public relations, kampanii promocyjnych online i pozycjonowania serwisu Klienta.

Naszym Klientom proponujemy m.in.:

Opracowanie strategii employer brandingowej

Dbamy o to, by była ona dostosowana do każdego z Klientów indywidualnie. Wypracowujemy Employer Value Proposition, a także dopasowany do EVP plan działań i dobieramy odpowiedni zestaw narzędzi komunikacyjnych.

Działania z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem aktywności z zakresu komunikacji zewnętrznej oraz wewnętrznej, poprzez które budujemy i wzmacniamy określony wizerunek Klienta jako pracodawcy. W razie potrzeby zarządzamy również sytuacjami kryzysowymi.

Kompleksowe planowanie i realizację kampanii wspierających rekrutacje

Odpowiadamy za wszystkie etapy kampanii – od wypracowania koncepcji, przez dobór kanałów i narzędzi oraz przygotowanie wszystkich potrzebnych materiałów, realizację i bieżącą optymalizację, po analizę efektów.

Zajmujemy się również:

pozycjonowaniem i optymalizacją
stron www, co umożliwia skuteczne
dotarcie do kandydatów,

prowadzeniem działań w social media,
wspierających proces rekrutacji i budowanie
wizerunku atrakcyjnego pracodawcy,

sesjami zdjęciowymi na potrzeby
działań z zakresu employer brandingu
wewnętrznego i zewnętrznego,

projektowaniem identyfikacji wizualnej
oraz wysokiej jakości materiałów drukowanych
i digitalowych o charakterze wizerunkowym,
rekrutacyjnym czy onboardingowym.

Dzięki zespołowi specjalistów, którzy pracują w Grupie Płodni.com, jesteśmy w stanie działać wielokanałowo. Wiedza, doświadczenie i umiejętności z różnych obszarów marketingu oraz PR pozwalają nam na stosowanie kompleksowych rozwiązań i uzyskiwanie efektu synergii.

Zadzwoń, napisz maila, spotkaj się z nami.
Zawsze jesteśmy otwarci na rozmowę.